Страховий випадок

Стався страховий випадок - телефонуйте +38 044 357 70 80 (цілодобово)

 

Дії у разі настання страхового випадку

1. Негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 1 години  з моменту настання страхового випадку (а у випадку незаконного заволодіння транспортного засобу Страхувальника – негайно), сповістити Страховика телефаксом або телефонограмою про настання страхового випадку з подальшим  письмовим  підтвердженням.

2 Негайно вжити усіх необхідних заходів для порятунку і збереження застрахованого майна, попередження та зменшення збитків, усунення чинників, які сприяють збільшенню розміру збитків.

3. Негайно сповістити відповідні державні органи (МВС, ДАI, МНС, медичні заклади та інші), а на території інших держав –  відповідні офіційні органи цих держав та здійснити усі інші необхідні процедури, передбачені чинними законодавством.

4. У разі первинного надання заяви шляхом телефонного повідомлення, факсимільним зв’язком або електронною поштою, письмовий оригінал заяви повинен бути наданий Страховику не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дня настання події.

5. В пошкодженому майні не робити ніяких змін без попереднього огляду представником Страховика.

6. В разі зіткнення з іншим транспортним засобом Страхувальник, повинен записати дані транспортного засобу, особи, що керує  цим  транспортом, а також номер поліса страхування цивільної відповідальності, назву і адресу Страховика іншої сторони, якщо такий поліс існує.

7. Надати Страховику документи, необхідні для засвідчення страхового випадку та визначення розміру збитку,та прийняти усі необхідні заходи для реалізації Страховиком права регресної вимоги до осіб, винних у заподіянні збитку.

 

Виділена лінія для виїзджаючих закордон

+ 380 44 594 27 94, svg.ukr@savitar-gr.com               

Виділена лінія для подорожуючих по Україні

+38 044 599 54 04, ukr@savitar-gr.com          

   

 

Стався страховий випадок за кордоном? Телефонуйте до цілодобового асістансу країни у якій Ви знаходитесь

 

Австрія: +4312297177

Болгарія: +35924917341

Греція: + 302312133400

Греція: + 302311180324                      

Ізраїль: + 97239125655

Єгипет: + 20224182346

Єгипет: + 20237608799

Італія: + 390236311466

Іспанія: + 34911877699   

Німеччина: +493021782534

Польща: + 48224906999

Чехія: + 420226259776

Туреччина: +902124141791

Туреччина: +902127055325                              

США:+ 12016800555         

Китай: +861084053553                                 

Кіпр:+35724030050    

Таїланд: +66600035129   

Таїланд: + 66852769117              

Казахстан:  +77273231344

Росія (Москва): +74959871775

Росія (Санкт-Петербург): +78126122185

 

Перелік необхідних  документів по  КАСКО (фізичні та юридичні особи)  та  ОСЦПВВНТЗ у разі настання страхового випадку

 

Документи по КАСКО (юридична особа)

1.Бланк заяви про подію

2.Бланк згоди на обробку персональних даних

3.Бланк заяви про виплату страхового відшкодування

4. Копія договору страхування

5. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ

6. Копія водійського посвідчення.

7. Копія подорожного листа (довіреність)

8. Копія наказу про прийняття водія на роботу

9. Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства

10. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість (єдиний податок)

11. Бланк  Довідки ДАІ (первинна, розгорнута)

12. Бланк акту огляду пошкодженого ТЗ

13. Фотографії пошкодженого ТЗ (загальний вигляд, пошкодження, VIN код, показання

     одометра)

14. Звіт про оцінку пошкодженого ТЗ

15. Рахунки, акти виконаних робіт, квитанції і т.д.

 

Документи по КАСКО (фізична особа)

1. Бланк заяви про подію

2. Бланк згоди на обробку персональних даних

3. Бланк заяви про виплату страхового відшкодування

4. Копія договору страхування

5. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ

6. Копія водійського посвідчення

7. Копія паспорта (вигодонабувача, страхувальника)

8. Копія коду ІНН (вигодонабувача, страхувальника)

9. Бланк  Довідки ДАІ (первинна, розгорнута)

10. Бланк акту огляду пошкодженого ТЗ

11. Фотографії пошкодженого ТЗ (загальний вигляд, пошкодження, VIN код, показання одометра)

12. Звіт про оцінку пошкодженого ТЗ

13. Рахунки, акти виконаних робіт, квитанції і т.д.

 

Документи (ОСЦПВВНТЗ)

1. Заява-повідомлення про страховий випадок Страхувальника/Потерпілого (відповідно  до Зразку Страховика)

2. Бланк згоди на обробку персональних даних

3. Копія поліса ОСЦПВВНТЗ

4. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) Страхувальника

5. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) Постраждалого

6. Належним чином оформлене доручення або нотаріально посвідчену копію, яким (ою) власник ТЗ отримати належне йому страхове відшкодування шкоди, завданої під час зазначеної вище ДТП.

7. Заява на відшкодування шкоди Постраждалого

8. Подорожній лист (для юридичних осіб Страхувальника і Постраждалого)

9. Бланк  Довідки ДАІ (первинна, розгорнута)

10. Бланк акту огляду пошкодженого ТЗ

11. Копія постанови місцевого суду, завірену належним чином, що підтверджує відповідальність Страхувальника за скоєння ДТП

12. Оригінал або завірену належним чином копію автотоварознавчого дослідження щодо встановлення розміру завданої шкоди,  складеного відповідно до чинного законодавства

13. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Постраждалого

14. Копія паспорту Постраждалого, Страхувальника

15. Копія посвідчення водія Постраждалого, Страхувальника