Ліцензії

Ліцензія №070818-01 на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Ліцензія АЕ №522634 страхування від нещасних випадків

Ліцензія АЕ №522635 медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Ліцензія АЕ №522636 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Ліцензія АЕ №522637 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Ліцензія АЕ №522638 страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Ліцензія АЕ №522639 страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

Ліцензія АЕ №522640 страхування фінансових ризиків

Ліцензія АЕ №522641 страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Ліцензія АЕ №522642 страхування медичних витрат

Ліцензія АЕ №522693 страхування здоров’я на випадок хвороби

Ліцензія АЕ №522694 страхування відповідальності перед третіми особами

Ліцензія на добровільне страхування залізничного транспорту

Ліцензія на особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Ліцензія на страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Ліцензія на особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Ліцензія на страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Ліцензія на страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

Ліцензія на страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Ліцензія на страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Ліцензія на страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

Ліцензія на страхування інвестицій

Ліцензія на страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Ліцензія на страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

Ліцензія зі страхування сільськогосподарської продукції

Ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоровю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.