(044) 357 70 80

Ліцензії

 • Страхування від нещасних випадків

 • Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

 • Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

 • Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 • Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 • Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

 • Страхування фінансових ризиків

 • Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 • Страхування медичних витрат

 • Страхування здоров’я на випадок хвороби

 • Страхування відповідальності перед третіми особами

 • Страхування залізничного транспорту

 • Страхування від нещасних випадків на транспорті

 • Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

 • Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

 • Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

 • Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

 • Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 • Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

 • Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

 • Страхування інвестицій

 • Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 • Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

 • Страхування сільськогосподарської продукції

 • Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

 • Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

 • Страхування повітряного транспорту

 • Страхування відповідальності власників повіряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 • Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 • Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

 • Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 • Авіаційне страхування цивільної авіації

 • Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

 • Страхування засобів водного транспорту

 • Страхування відповідальності морського судновласника

 • Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

 • Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених законом україни "про нафту і газ"

 • Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів