(044) 357 70 80

Ліцензії

 • Ліцензія №070818-01 на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

 • Ліцензія АЕ №522634 страхування від нещасних випадків

 • Ліцензія АЕ №522635 медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

 • Ліцензія АЕ №522636 страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

 • Ліцензія АЕ №522637 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 • Ліцензія АЕ №522638 страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 • Ліцензія АЕ №522639 страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

 • Ліцензія АЕ №522640 страхування фінансових ризиків

 • Ліцензія АЕ №522641 страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 • Ліцензія АЕ №522642 страхування медичних витрат

 • Ліцензія АЕ №522693 страхування здоров’я на випадок хвороби

 • Ліцензія АЕ №522694 страхування відповідальності перед третіми особами

 • Ліцензія на добровільне страхування залізничного транспорту

 • Ліцензія на особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 • Ліцензія на страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

 • Ліцензія на особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

 • Ліцензія на страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

 • Ліцензія на страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

 • Ліцензія на страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 • Ліцензія на страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

 • Ліцензія на страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

 • Ліцензія на страхування інвестицій

 • Ліцензія на страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 • Ліцензія на страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

 • Ліцензія зі страхування сільськогосподарської продукції

 • Ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.