(044) 357 70 80

Інформація до оприлюднення

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Завантажити

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 14.05.2021

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 29.04.2021

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 27.04.2021

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 16.03.2021

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 30.10.19

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 28.10.19

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 28.10.19

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 04.04.2019

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 22.01.2019

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 11.01.2019

Завантажити

Повідомлення про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 29.11.2018

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 07.11.2018

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 01.08.2018

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 02.05.2018

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 30.04.2018

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 19.04.2017

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 21.11.2016

Завантажити

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.2016

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 28.10.2019

Завантажити

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 28.10.2019

Завантажити

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, що відбудуться 28.10.2019

Завантажити

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів, що відбудуться 28.10.2019

Завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28.10.2019 р.

Завантажити

Спростування щодо Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудеться 28.10.2019 року

Завантажити

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудеться 21.07.2020р.

Завантажити

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 15 липня 2020 року

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 22.07.2020

Завантажити

Перелік агентів ПрАТ СК Глобал Гарант

Завантажити

Особлива інформація емітента

Завантажити

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 27.04.2021

Завантажити

Спростування щодо особливої інформації 27.04.2021

Завантажити

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 27.04.2021

Завантажити

Спростування щодо особливої інформації 13.05.2021

Завантажити